طرح آموزشی برای رشته های رزمی بویژه کاراته دو ( دای دو - جو کو ).

و چون در مبارزات آزاد عمده ضرباتی که مورد استفاده فایترها قرار می گیرد ضربات دست است ما نیز در ابتدا ضربات دست را تشریح می کنیم .

 

ضربات اصلی دست ( ته وازا یا کیهون پانچ )

 

1)جاپو :

   جاپو یکی از مهمترین ضربات دست می باشد معنی لغوی این ضربه مشت مستقیم است و باید در هنگام ضربه زدن دست را از همان نقطه ایی که در گارد قرار گرفته حرکت بدهیم و طوری چرخش را انجام دهیم که وقتی ضربه به صورت و یا بدن حریف برخورد کرد محل اصابت مشت جلوی سیکن باشد و دقت کنید وقتی می خواهید این مشت را بزنید با پیچیش کمر و کپل و کتفهایتان همراه باشد تا بتوانید نیروی بیشتری را انتقال بدهید .

و به این نکته توجه کنید که هنگامی که با یک دست ضربه را می زنید دست عکس العمل شما باید در کنار گره فکتان باشد تا اگر حریفتان ضربه ای به صورت شما زد بتوانید به راحتی دفاع کنید که به این حالت در اصطلاح کاراته ((دآشی))  به معنای ضربه تو ضربه می گویند .

مانند شکل زیر :

                                                     

 

                                         

2) هوکو :

        هوکو یا همان هوک یکی از ضربات مورد علاقه کاراته کارانی است که بیشتر از ضربات دستشان استفاده می کنند و اگر از این ضربه به موقع و بر اساس اصول و قواعد فنی مقتضی زمان در مبارزه مورد استفاده قرار بگیرد کارایی فوق العاده ای را دارد .

معنی لغوی این ضربه مشت دورانی از بغل می باشد و دقت کنید که در هنگام ضربه زدن دستهایتان نباید به هیچ عنوان از عرض شانه هایتان تجاوز کند یعنی ضربه را طوری هدایت کنید که بتوانید از بین دو دست حریف مقابلتان ضربه را وارد نمایید و همچنین باید دقت کنید که دستتان نباید بیشتر از 100 درجه و کمتر از 90 درجه باز باشد و ضربه درست از همان جایی که دستتان در گارد قرار گرفته شروع به حرکت نماید و نقطه آغازین ضربه شما باشد و نقطه برخورد مشت شما با بدن حریفتان سیکن هایتان باشد و در هنگامی که ضربه به بدن حریفتان که برخورد می کند باید سیکن هایتان بر بدن حریفتتان عمود شود تا بتواند تأثیر خود را بگذارد. توجه داشته باشید که هر قدر این ضربه را سریعتر و با قدرتتر و همچنین بتوانید با طی مسافت کمتری هدایت کنید قاعدتا موفقتر خواهید بود. در هنگام ضربه زدن با هر دستی که ضربه را هدایت می کنید باید پای موافق با همان دست رو پنجه چرخش داشته باشد که این چرخش با پیچش کمر و کپل و کتفهایتان همزمان انجام می گیرید یعنی اگر شما تنها بر روی پنجه پا پیچش داشته باشید کافی نیست باید کمر و کپل و کتفهایتان را نیز به همراه پنجه پا به حرکت در بیاورید تا بتوانید با این کار نیروی وزن خودتان را با ضربه زدن انتقال کنید. مانند شکل زیر :

                                              

3) آپو :

     آپو یا همان آپرکاد ضربه ای بسیار قدرتمند و زیبا میباشد که اگر یک فایتر بتواند از این ضربه در جا و زمان مناسب استفاده کند می تواند ضربه ای بسیار خطرناک باشد . معنی لغوی این ضربه مشت از پایین به بالا می باشد اما چگونه باید این ضربه را بزنیم . دقت کنید که در هنگام ضربه زدن دستهایتان با یک پیچش ربع دایره شروع به حرکت به سمت بالا مینماید و در این ضربه نیز باید دقت کنید که دستهایتان از 90 تا 100 درجه بیشتر و یا کمتر باز نباشد و نکته بسیار مهمی که بیشتر فایتر به هنگام استفاده در مبارزه آن را رعایت نمی کنند این است که نباید در هنگام ضربه زدن مشت شما از گره کمربندتان پایین تر برود زیرا در این صورت اگر یک مقدار حرفتان زرنگ باشد می تواند  ضربه شما به راحتی دفاع کند پس هر چقدر ضربه شما جمعتر و به اصطلاح رزمی کاران ریزتر باشد کارایی بیشتر و بهتری خواهد داشت و توجه کنید که پیچش کمر و کپل و بازهم کتف در این ضربه نیز نقش بسزایی را در انتقال نیروی وزن شما در هنگام ضربه زدن ایفا می کند .

 

                                           

 

4 ) هیجی :

          هیجی یکی از ضربات بسیار قدرتمند می باشد به این دلیل که این ضربه با یکی از درشتترین مفصل بدن یعنی آرنج زده می شود و معنی لغوی آن ضربه با آرنج می باشد . بازهم در هنگام شروع کردن ضربه باید دقت کنیم که دستهایمان از همان نقطه ایی که در توضیح گارد گفتم شروع به حرکت نماید و تا آنجایی که می توانید ساعد را به سمت بازو نزدیک کنید زیرا این کار باعث می شود که عضله ایی که در ساعد وجود با عضله بازو سفت شوند و عضله بزرگتری را به وجود آورند ( در کلاسهای رزمی به شاگردان در این رابطه این مثال زده می شود که اگر ساعد را خوب به سمت بازو  نزدیک نکنیم مانند این خواهد بود که با یک آهن تو خالی ضربه بزنیم ولی وقتی که ساعد را محکم به سمت بازو جمع کنیم مانند این است که با یک آهن تو پر ضربه بزنیم ) توجه کنید که اگر بخواهید ضربه را به صورت حریف هدایت کنید باید مشتتان از جلوی گردتان گذر کند و اگر بخواهید این ضربه را به سمت بدن حریف هدایت کنید باید مشتتان از جلوی سینه هایتان گذر کند. این نکته را توجه داشته باشید که این ضربه را باید در فاصله کم و در نزدیکی حریف بکار ببرید .

توجه : تمامی ضربات اصلی دست را برایتان تشریح کردیم و اگر دقت کنید بعضی از نکات هستن که در تمامی ضربات دست مشترک می باشند برای مثال پیچش کمر و کپل و کتفها در تمامی ضربات دست برای انتقال نیرو باید رعایت شود و یا پیچش بر روی پنجه پا باید در ضربات هوکو و هیجی و آپو رعایت شود . اگر این نکاتی که در توضیح ضربات گفته شد را رعایت کنید و تمرین مستمر و مناسبی داشته باشید در آینده ایی نزدیک می توانید شما هم از فایتر های بسیار قدرتمند و بنامی باشید .

توجه کنید که همه این نکات زمانی کارایی خودشان را نشان می دهد که شما تمرین بسیاری را انجام داده باشید  و این نکته را به یاد داشته باشید که از هر چیزی شما استفاده کنید مانند لباس ، کفش و با گذشت زمان فرسوده خواهد شد در حالی هر قدر از آنها استفاده نکنید عمر آنها بیشتر می شود ولی بدن انسان تنها چیزی است که اگر با روش صحیح و مناسب از آن هر چه بیشتر استفاده کنید بدنتان سر حالتر و شاداب تر می شود و دیرتر از مردم عادی فرسوده خواهد شد .

 

ضربات اصلی پا ( آشی وازا یا کیهون کیک )

 

نکته : دقت کنید که در هنگام زدن تمامیه ضربات دست و پا باید محل اصابت ضربه خود را 10 سانتی متر عقب تر در نظر بگیرید در این صورت خواهد بود که ضربه شما کارایی بیشتری را خواهد داشت .

نکته : دقت کنید که در هنگام زدن تمامیه ضربات پا باید گارد دستهایتان را که بالا تنه خود را پوشانده است را حفظ کنید و تحت هیچ شرایطی گارد دستهایتان را بهم نزنید . و همچنین در هنگام زدن ضربات پا باید در ابتدای ضربه یا لگد حتما زانویتان را به طرف شکم جمع کنید البته در بعضی لگدها مانند سونی گری باید به مقدار کمی به طرف شکم خود جمع کنید .و در هنگام ضربات پا نیز مانند ضربات دست باید طوری ضربه را بزنید که بتوانید به طور کامل از نیروز وزن خود برای ضربه زدن استفاده کنید که من در قسمت تشریح هر ضربه خواهم گفت که چگونه باید این کار را انجام دهید .

1) سونی گری

      سونی گری یکی از ضربات کلیدی و قدرتمند پا است که معنی لغوی آن لگد با ساق پا می باشد .

شما در هنگام زدن این ضربه باید دقت کنید که این ضربه را بوسیله ساق پا به سفیدی ران پای حریفتان بزنید و در هنگام ضربه زدن باید در نظر داشته باشید که این اصولی را که برایتان تشریح خواهم کرد را از آغاز ضربه تا پایان ضربه به طور کامل اجراء کنید تا بتوانید ضربه کارسازی را به حریفتان بزنید:

وقتی که شروع به زدن ضربه می کنید باید پای ضربه زننده را از همان جایی که در گاردتان قرار گرفته بلند کرده و زانویتان را یک مقدار به طرف شکم جمع کنید و بعد پایتان را از زانو بازکرده و بدنتان را به طرف شرایط صفر درجه سوق دهید و ضربه خود را وارد نمایید دقت کنید که حتما ضربه ایی که می زنید با ساق پایتان زده باشید و به سفیدی ران حریف زده باشید . دقت کنید که در طی ضربه زدن پای عکس العملتان که بر روی زمین قرار گرفته به هیچ عنوان نباید از زمین جدا شود و باید به طور کامل بر روی زمین قرار گرفته باشد و فقط در طول ضربه زدن بر روی پاشنه پا چرخش خواهید داشت .که این کار با پیچش کمر و کپل برای انتقال نیروی وزن همراه خواهد بود.

توجه داشته باشید که اگر بدنتان را در شرایط صفر درجه ( یعنی بدنتان را باید به صورت تیغه قرار دهید ) قرار ندهید در تمامیه ضربات پا ضربه شما ناقص خواهد بود و نمی تواند آن نیروی مورد نظر را انتقال دهد.

2) هیزا گری :

       هیزا گری یک از لگدهای بسیار خطرناک و کارساز می باشد که اگر به طور کامل به بدن حریف انتقال داده شود باعث مصدومیت شدید حریف خواهد شد و معنی لغوی این ضربه لگد با زانو می باشد و از آنجایی که زانو درشت ترین مفصل پا است پس این ضربه می تواند بسیار خطرناک باشد.

برای این ضربه دستها حالت خاصی دارد و آن اینکه برای زده این لگد باید از دستهایتان نیز استفاده کنید . برای زدن این ضربه ابتدا پا را از زمین برداشته و زانو را به طرف شکم جمع کرده و بعد بوسیله دستهایتان بدن حریف را می گیرید ( اگر می خواهید این لگد را به شکم حریف بزنید باید با دست شانه های حریف گرفته و به طرف خود بکشید و در همان لحظه نیز لگد را با زانو به شکم یا آبگاه همان جناق سینه حریفتان بزنید ولی اگر می خواهید این لگد را به صورت حرفتان بزنید باید با دستهایتان سر حریف را گرفته و به طرف پایتان بکشید و در همان هنگام نیز لگد را بازنو به طرف صورت حرفتان بزنید ) و بعد با دادن باسنتان به طرف داخل بدن و کمی نیز بندتان را به طرف عقب متمایل کرده و لگد را به طور کامل به حرفتان می زنید باید دقت کنید که وقتی ضربه می زنید حتما باید پنجه پایتان به طرف پایین کاملا کشیده باشد . این لگد را به دو روش می توانید بزنید . روش اول به همان صورتی است که برایتان تشریح کردم و روش دو که یک نوع از انواع لگد های زیر مجموعه هیزا گری محسوب می شود و به آن هیا مواشی گری گفته می شود به همین صورت که در تشریح ضربه گفتیم عمل می کنید اما به جای اینکه لگد را به طور مستقیم به حرفتان بزنید به شکل دورانی به بدن حریف می زنید که اگر بخواهید این لگد را به بدن حرفتان بزنید محل اصابت کلیه و زیر بغل حریفتان خواهد بود و اگر بخواهید به صورت حریفتان بزنید محل اصابت گونه ، شقیقه و گره فک حریفتان خواهد بود.

                                     

                                  

                                           هیزا گری

               

                                       هیزا مواشی گری

 

                                 

۳) مواشی گری :

در كاراته , كيك بوكسينگ و كليه سبكهاي رزمي ضربه مواشي گري به يقين  بيشترين استفاده را نسبت به فنون ديگر پا دارد. مي توان اين ضربه را به قسمتهاي بالا , مياني و پائين بدن وارد نمود. براي زدن اين ضربه , ابتدا پا همراه با چرخش بدن به صورت دوراني حركت مي كند. سپس پا از ناحيه زانو باز مي شود و در امتداد بازوي مخالف و روبروي بدن قرار مي گيرد.

چرخش به موقع كفل كمك بسياري در بالا بردن سرعت اين ضربه ايفا مي كند. ( چرخش كفل در اين ضربه همان قدر مهم است كه براي يك بوكسور حركت دست اهميت دارد ) در لحضه زدن ضربه بدن و پاها بايد در يك راستا قرار گيرد . اين ضربه معمولاً با روي پا (سه راهي پا) زده مي شود . ضمناً مي توان براي بالا بردن قدرت ضربه هنچنين تأثير بيشتر بر روي حريف  با ساق پا نيز تمرين نمود.

اگر چه راه هاي زيادي براي زدن اين ضربه وجود دارد اما هيچ كدام از آنها ايده آل نيستند و هر كدام نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود دارند ما در اينجا سعي ميكنيم اين ضربه را در بعضي از هنرهاي رزمي بررسي  كنيم.

همانطور كه مي دانيد در مبارزه واقعي شما مي توانيد كفل را به طور كلاسيك و كامل به سمت حريف بچرخانيد بنابرين بهتر است براي آموختن مبارزاتي اين ضربه فرض كنيد كه ضربه را در فضاي بسته مي زنيد .

ضربه در مبارزه واقعي

در مبارزات واقعي در حالت طبيعي شما مي توانيد لگد هايي با دوران بالا را از جلو و پهلو اجرا كنيد . براي رفع اين مشكل با دوران ناگهاني كفل ضربه خود را حتي از روي گارد حريف به او وارد سازيد.

تكنيك ديگري كه اخيراً در سبكهاي رينگي بيشتر استفاده مي شود لگد به پايين تنه حريف كه در كاراته (گدان مواشي گري، سوني گري و يا گدان گري) ناميده مي شود كه بر گرفته از همان مواشي گري است.

براي افزايش قدرت ضربه مي توانيد در اجراي تكنيك وزن بدن را تحت زاويه به پاي حريف وارد سازيد. انتقال وزن باعث خم شدن پاي حريف و در نتيجه فشار مضاعف ميگردد.

حال نگاهي به اين تكنيك در چند سبك مختلف به بررسي و نحوه اجراي آن مي پردازيم. البته همانطور كه گفته شد اين ضربه اقسام بسيار زيادي دارد كه در اينجا فقط به بخشي از آن اشاره ميكنيم.

در فول كنتاكت كاراته مانند كيوكوشين ، براي اجراي مواشي گري در ابتدا زانو بالا مي آيد ضربه با چرخش كفل و باز شدن ناگهاني زانو زده مي شود. ساق پا در امتداد پاي مخالف واقع مي شود و پاشنه پا نيز روبروي صورت قرار مي گيرد. كليد موفقيت اين ضربه آن است كه هدف به درستي نشانه گيري شود و كليه وزن و قدرت پا از طريق روي پا به بدن حريف وارد ميشود. برتري اين روش در قدرت فوق العاده اين ضربه مي باشد اما در كاراته سنتي مانند شوتوكان اين روند كمي متفاوت است . شروع ضربه مانند قبل به بالا آمدن زانو، دوران كفل و باز شدن ناگهاني زانو مي باشد. با اين تفاوت كه در اين روش براي زدن ضربه از سينه پا استفاده مي شود .

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 14:20  توسط حسن نوروزی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
به همه عزیزانی که از این وبلاگ دیدن می نمایند سلام و خوش آمد می گویم ، این وبلاگ توسط دای دو کاران اسلامشهری راه اندازی شده لازم است که بگوییم این وبلاگ با هدف ترویج و آموزش رشته کاراته و صرفا سبک دو ( دای دو - جو کو ) می باشد. به همین خاطر از همه علاقه مندان به این رشته و برای پیوستن در این رشته به گرمی استقبال می نمایم .
از علاقمندان به این رشته دعوت می کنم که با ما تماس بگیرند :
شماره های تماس : 09124586849-09125449811-09355063355

رشته ي رزمي متعلق به کشور ژاپن مي باشد

بنيانگذار سبک در جهان: پروفسور آزوما ملقب به تانک

بنيانگذار سبک در ايران: جوکوچو مجيد باغدارنيا

مربی و داور رسمی فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران سن سی سید کاظم میراحمدی

تاريخ رسميت يافتن سبک در جهان 1981 و در ايران 1375 مي باشد

لازم به ذکر است که مرکزیت جهانی سبک در حال حاضر ایران میباشد.

آدرس باشگاه مرکزی در اسلامشهر :

اسلامشهر - خیابان ایرانشهر(باغ نرده) - انتهای خیابان - باشگاه فرهنگی ورزشی آپرین


همه روزه از ساعت 19 الی 21


پیوندهای روزانه
آرشیو وبلاگ
مطالب گذشته وبلاگ
اطلاعات عمومي درباره کاراته
کالري موجود در مواد خوراکي
جدول کالری
ارتباط مچ درد با رايانه
مچ و مچ درد
گردن و گردن درد
گود کردن عضلات شکم
چگونه شکمی با فرم مناسب داشته باشیم ؟ ( قسمت اول )
تاریخچه پیدایش کاراته در جهان
کیای فراتر از اجرا تكنيك
کیای فراتر از اجرا تكنيك
يك مربي ايده آل كيست؟
قهرمان يا پهلوان
تنفس در تمرینات کاراته
تمرين سخت , مبارزه آسان
انسان و دفاع شخصی
تأ ثیر ورزش بر کار اندامها
جزوه کامل اصلاحات مورد استفاده در دای دو
گالری عکس وبلاگ
آموزش ضربات دست و پا برای مبارزات آزاد
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته چهارم دی ۱۳۹۲
هفته سوم بهمن ۱۳۸۹
هفته سوم اسفند ۱۳۸۸
هفته دوم اسفند ۱۳۸۸
هفته اوّل آبان ۱۳۸۸
هفته دوم مهر ۱۳۸۸
هفته دوم تیر ۱۳۸۸
هفته چهارم فروردین ۱۳۸۸
هفته چهارم اسفند ۱۳۸۷
هفته سوم اسفند ۱۳۸۷
هفته چهارم بهمن ۱۳۸۷
هفته اوّل دی ۱۳۸۷
هفته اوّل آذر ۱۳۸۷
هفته چهارم آبان ۱۳۸۷
هفته سوم مرداد ۱۳۸۷
هفته اوّل مرداد ۱۳۸۷
هفته اوّل خرداد ۱۳۸۷
هفته دوم اردیبهشت ۱۳۸۷
هفته اوّل فروردین ۱۳۸۷
هفته دوم بهمن ۱۳۸۶
هفته اوّل بهمن ۱۳۸۶
هفته دوم آذر ۱۳۸۶
هفته دوم مهر ۱۳۸۶
هفته دوم شهریور ۱۳۸۶
هفته چهارم آبان ۱۳۸۵
هفته اوّل مرداد ۱۳۸۵
آرشیو موضوعی
نکات تخصصی در مورد ورزش
اطلاعات عمومی ورزش
اخبار ورزشی
درمورد کاراته سبکهای کنترلی
درمورد ورزشهای رزمی
درمورد کاراته سبکهای آزاد
درمورد دای دو شهرستان اسلامشهر
نکات تخصصی در مورد آسیبهای ورزشی
مطالب آموزشی
عمومی
پیوندها
سایت رسمی بنیانگذار کاراته سبک دو ( دای دو - جو کو )
وبلاگ شخصي جوكوچو مجيد باغدارنيا رئيس سبك كاراته دو (داي دو - جوكو) در جهان
گالری عکس
تیم رزمی ونمایشی خیبر اسلامشهر
وبلاگ کوهنوردی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
وبلاگ گروهي داي دو كاران شهر اسلامشهر
سایت برنامه فنون شرقی
وبلاگ هیئت رزمندگان و بسیجیان پایگاه والفجر و مسجد فاطمیه(س) اسلامشهر
آدرس وبلاگها و سایتهای مختلف
کونگ فو توآ
هیئت کاراته دو گناباد
سازمان سبکهای آزاد استان ایلام
سایت سن سی احمدی(داي دو )
کان ذن ریو کاراته
سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي
فدراسیون های ورزشی
سایت دولت کشور ایران
وبلاگ برو بچه های دانشگاه خواجه نصیر
سایت هیئت کاراته استان تهران
سایت جامع برای فوتبال دوستان
دکتر عباسی (آموزش نحوه پیشگیری بیماری دیابت)
راه کاراته ( سن سی سپهر ) کیوکوشین کاراته استان سمنان
کان ذن ریو کاراته نوشهر(میلاد یاری)
وبلاگ کیوکوشین ماتسویی استان کرمانشاه
وبلاگ سن سی میراحمدی
وبلاگ همکلاسی- دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
وبلاگ شخصی سن سی مژگان قرامحمدی نایب رئیس بانوان
فوتبال برتر(بروز ترین اخبار دنیای فوتبال)
صفحه اختصاصی دوستان تیم رزمی و نمایشی خیبر
صفحه اختصاصی آموزش ضربات دست و پا
صفحه اختصاصی گالری عکس دای دو اسلامشهر
۩۞۩ عاشقانه ترین 7 فیلم تاریخ ۩۞۩
صفحه اختصاصی براي زندگينامه پروفسور تاكاشي آزوما
صفحه اختصاصی براي زندگينامه جوكوچو مجيد باغدارنيا
صفحه اختصاصی براي زندگينامه سن سي سيدكاظم مير احمدي
دانلود نرم افزارهای کاربردی
پايگاه امام جواد(ع) ويژه ورزشكاران اسلامشهر
وبلاگ انجمن ورزشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
وبلاگ هيئت حضرت علي بن موسي الرضا(ع) ((ورزشكاران اسلامشهر))
***اخبار کاراته***
سایت فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران
دای دو جوکو کاراته فارس
کاراته دو.دای.دو.جوکو اسفراین
اشکنان آنلاین
آموزشگاه فناوری اطلاعات و کامپیوتر باران علوم
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM